81 Nguyen Thai Binh, District 1, Ho Chi Minh City Hotline: +84 886.71.09.71

Nhà hàng tiếp khách Quận 1 Sài Gòn

21 Tháng Năm, 2019 In News